IngrediorIngrediorIngrediorIngrediorIngrediorIngrediorIngrediorIngrediorIngrediorIngredior

Sales Coaching

Stijgende lijn in grafiek met stift

Sales Coaching van Ingredior richt zich op inhoudsdeskundigen, technici, vakspecialisten, experts, ondernemers en ZZP-ers die moeite hebben met het werven van nieuwe klanten en opdrachten.

Het gebrek aan verkoopvaardigheden of inhoudelijke kennis is vaak niet de oorzaak dat verkoopresultaten achterblijven. Verkoopvaardigheden zijn te leren. Lees bijvoorbeeld 'Opdrachtgevers gezocht' van Jan Willem van den Brink en Maarten van Os. Ingredior helpt je dan ook ontdekken welke overtuigingen en blinde vlekken het werven van nieuwe klanten en opdrachten in de weg staan.

Integrale aanpak

Ingredior hanteert een integrale aanpak bestaande uit individuele begeleiding bij het wegnemen van je overtuigingen aangevuld met het verfijnen van je verkoopvaardigheden. Dit betekent dat je de ene keer bewust wordt van je blinde vlekken, overtuigingen, denkpatronen en gedrag. Een andere keer betekent dit het verfijnen van je gesprekstechniek, het onderhandelen of het leren denken vanuit je klanten. Ook onderwerpen zoals 'wat is je meest ideale klant?', 'welke pijn los je nu daadwerkelijk op voor je klanten?' of prijsbeleid kunnen tijdens het Sales Coachtraject aan bod komen. Sales Coaching is dus meer dan een goed gesprek.

Voor wie en wanneer?

De steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt met toenemende concurrentie doet steeds meer een beroep op de verkoopvaardigheden van inhoudsdeskundigen. Je moet immers steeds nieuwe klanten en opdrachten werven. Als inhoudsdeskundige/expert in je vakgebied heb je de perfecte achtergrond om je producten of diensten te verkopen.

Uit onderzoek onder inkopers blijkt dat experts/inhoudsdeskundigen vaak gedreven worden door hun passie en graag over de inhoud praten. Ze zijn zich onvoldoende bewust van de wijze waarop ze hun product of dienst verkopen en overkomen bij de klanten. Bij het werven van nieuwe klanten en opdrachten is het voor professionals van belang zich te verdiepen in en aan te sluiten op de wensen en behoeftes van hun klanten.

Met het volgen van verkooptrainingen of het lezen van een boek wordt de commerciële basis gelegd. De doorslaggevende factor voor het succesvol werven van nieuwe klanten en opdrachten zijn je denkpatronen, vooroordelen en blinde vlekken en zet het effect van verkooptrainingen om in duurzame verkoopresultaten.

Ervaren en succesvolle verkopers

Ervaren verkopers hebben baat bij Sales Coaching. 'Bewust en onbewust bekwaam' zijn een grote valkuil voor ervaren en succesvolle verkopers.

Neem contact op als jij je commerciële effectiviteit wilt vergroten.